Hành vi nào sau đây là đúng:

Đức Phong

New member
Hành vi nào sau đây là đúng:
A. Thực hiện nội quy của nhà trường
B. Không gây mất trật tự ở bệnh viện
C. Không xả rác nơi công cộng
D. Cả A, B, C đều đúng