Hãng máy bay Boing là hãng máy bay của:

Lý Mã

New member
Hãng máy bay Boing là hãng máy bay của:
A. Canada.
B. Mĩ
C. Mê-hi-cô.
D. Các nước EU