Giải đề thi thpt quốc gia 2019 môn GDCD mã 301

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
Dưới đây là đề thi và đáp án chính thức môn GDCD (thuộc bài thi Khoa học xã hội) kỳ thi THPT quốc gia 2019 mà Bộ GD&ĐT vừa mới công bố.

Câu 81: Chủ trương kiềm chế sự gia tăng nhanh dân số cùa nhà nước là một trong những nội dung cơ bản của pháp luật về phát triển
A. loại hình dịch vụ y tế.
B. loại hình dịch vụ kinh tế.
c. các lĩnh vực xẵ hội.
D. các hình thức bảo hiểm.
Câu 82: Cá nhân tự do đưa ra những cải tiến kĩ thuật để nâng cao năng suất lao động là đã thực hiện quyền nào sau đây của công dân?
A. Thẩm tra.
B. Phản biện.
c. Phán quyết.
D. Sáng tạo.
Câu 83: Theo quy định của pháp luật, việc xử lí người chưa thành niên phạm tội được áp dụng theo nguyên tắc chũ yếu là
A. giáo dục.
B. trừng trị.
c. đe dọa.
D. trấn áp.
Câu 84: Trong quá trình sàn xuất, một trong những yếu tố cấu thành tư liệu lao động là
A. kiến trúc thượng tầng.
B. đội ngũ nhân công.
c. cơ cấu kinh tế.
D. kết cau hạ tầng.
Câu 85: Sử dụng pháp luật là việc các cá nhân, tổ chức sử dụng đúng các quyền cùa mình, làm những gi mà pháp luật
A. đã bãi bỏ.
B. chưa cho phép.
c. cho phép làm.
D. tuyệt đổi cấm.
Câu 86: Khi được dùng để đo lường và biểu hiện giá trị của hàng hóa, tiền tệ đã thực hiện chức năng nào sau đây?
A. Phương tiện cất trữ.
B. Xử lí thông tin.
C. Thước đo giá trị.
D. Điều tiết lưu thông.
Câu 87: Khiếu nại là quyền của công dân đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét lại quyết định hành chính khi có căn cứ cho rằng quyết định đó xâm phạm
A. lợi ích hợp pháp cùa mình.
B. tài sàn thừa kế cùa người khác.
C. ngân sách quốc gia.
D. nguồn quỹ phúc lợi.
Câu 88: Trong sản xuất và lưu thông hàng hóa, khi cầu giảm, sản xuất và kinh doanh thu hẹp thì lượng cung hàng hóa
A. luôn bình ồn.
B. tăng lên.
c. được mở rộng.
D. giảm xuống.
Câu 89: Cá nhân tham gia các hoạt động văn hóa là đã thực hiện quyền nào sau đây cùa công dân?
A. Tích cực thẩm tra.
B. Được phát triển.
C. Tự phàn biện.
D. Chủ động tư vấn.
Câu 90: Một trong những dấu hiệu cơ bản xác định hành vi vi phạm pháp luật là người vi phạm
A. phải có năng lực trách nhiệm pháp lí.
B. phải khai báo tạm trú, tạm văng.
c. cần bảo mật lí lịch cá nhân.
D. cần chủ động đăng kí nhân khẩu.
Câu 91: Theo quy định của pháp luật, việc giao kết hợp đồng lao động phải tuân theo nguyên tắc trực tiếp giữa người sử dụng lao động và
A. chính quyền sở tại.
B. văn phòng tư pháp.
c. người lao động.
D. cơ quan dân cử.
Câu 92: Một trong những tác động tích cực của quy luật giá trị trong sản xuất và lưu thông hàng hóa là
A. kích thích lục lượng sàn xuất phát triển.
B. gia tăng tốc độ phân hóa giàu nghèo.
C. đẩy mạnh quá trinh đầu cơ tích trữ.
D. thúc đầy hiện tượng khủng hoàng kinh tế.
Câu 93: Công dân có thể thực hiện quyền tố cáo trong trường hợp nào sau đây?
A. Phát hiện đường dây sản xuất vacxin già.
B. BỊ trì hoãn thanh toán tiền lương.
c. Nhận tiên bôi thường chưa thỏa đáng.
D. Bị thu hồi giấy phép lái xe ô tô.
Câu 94: Theo quy định của pháp luật, tại thời điểm tổ chức bầu cử, cử tri vi phạm nguyên tăc bầu cử trực tiếp khi
A. độc lập lựa chọn ứng cử viên.
B. bào mật nội dung viết vào phiếu bầu.
c. đề xuất danh sách ban kiểm phiếu.
D. ủy quyền thực hiện nghĩa vụ bầu cử.
Câu 95: Người có năng lực trách nhiệm pháp lí vi phạm pháp luật hình sự khi thực hiện hành vi nào sau đây?
A. Bí mật giải cứu con tin.
B. Giúp đỡ phạm nhân vượt ngục.
c. Đồng loạt khiếu nại tập thể.
D. Truy tìm chứng cứ vụ án.
Câu 96: Quyền bình đẳng của công dân trong lao động không thể hiện ở nội dung nào sau đây?
A. Giao kết hợp đồng lao động.
B. Thực hiện quyền lao động.
c. Tự do tìm kiếm việc làm.
D. Quyết định lợi nhuận thường niên.
Câu 97: Theo quy định cùa pháp luật, công dân không vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể khi bắt người
A. đã tham gia giải cứu nạn nhân.
B. đang tìm hiểu hoạt động tín ngưỡng.
c. đang thực hiện hành vi phạm tội.
D. đã chứng thực di chúc thừa kề.
Câu 98: Công dân đủ năng lực theo quy định cùa pháp luật phải chịu trách nhiệm pháp lí khi thực hiện hành vi nào sau đây?
A. Từ chối nhận di sản thừa kế.
B. Xác minh lí lịch cá nhân.
C. Bắt người phạm tội quà tang.
D. Công khai danh tính người tố cáo.
Câu 99: Mọi doanh nghiệp đều bình đẳng về nghĩa vụ trước pháp luật trong trường hợp nào sau đây?
A. Lựa chọn các nhà đầu tư.
B. Thanh lí tài sàn nội bộ.
c. Kinh doanh đúng mặt hàng được cấp phép.
D. Mở rộng thị trường xuất khẩu hàng hóa.
Câu 100: Người làm nhiệm vụ chuyển phát thư tín, điện tín vi phạm quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín khi
A. thay đổi phương tiện vận chuyển.
c. niêm yết công khai giá cước viễn thông.
B. tự ý thay đổi nội dung điện tín của khách hàng.
D. kiểm tra chất lượng đường truyền.
Câu 101: Công dân tuân thủ pháp luật khi từ chối
A. sử dụng vũ khí trái phép.
B. thực hiện nghĩa vụ bầu cử.
c. nộp thuế đầy đù theo quy định.
D. bảo vệ an ninh quốc gia.
Câu 102: Khi tiến hành hoạt động kinh doanh, mọi công dân phải thực hiện nghĩa vụ nào sau đây?
A. Bào vệ quyền lợi người tiêu dùng.
B. Tồ chức hội nghị khách hàng.
c. ứng dụng trí tuệ nhân tạo.
D. Tham gia bào hiểm nhân thọ.
Câu 103: Công dân vi phạm quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín khi thực hiện hành vi nào sau đây?
A. Công khai lịch trình chuyển phát.
B. Vận chuyển bưu phẩm đường dài.
c. Tự ý thu giữ thư tín của người khác.
D. Thông báo giá cước dịch vụ viễn thông.
Câu 104: Nội dung quyền được phát triển không thể hiện ở việc công dân
A. được chàm sóc sức khỏe.
B. tự do kinh doanh ngoại tệ.
c. được cung cấp thông tin.
D. tham gia hoạt động văn hóa.
Câu 105: Chị A giấu chong thế chấp ngôi nhà cùa hai vợ chồng chị để lấy tiền góp vốn cùng bạn mở cửa hàng kinh doanh. Phát hiện sự việc, chồng chị A là anh s đã đánh và ép chị phải chấm dứt việc kinh doanh với bạn. Bức xúc, chị bỏ về nhà mẹ đẻ sinh sống. Chị A và anh s cùng vi phạm quyền bình đẳng trong lĩnh vực nào sau đây?
A. Hôn nhân và gia đình.
B. Tài chính và thương mại.
c. Hợp tác và đầu tư.
D. Sàn xuất và kinh doanh.
Câu 106: Cán bộ sờ X là chị K bị tòa án tuyên phạt tù về tội vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây thiệt hại ngân sách nhà nước 3 ti đồng. Chị K đã phải chịu trách nhiệm pháp lí nào sau đây?
A. Hành chính và kỉ luật.
B. Hành chính và dân sự.
C. Hình sự và hành chính.
D. Hình sự và kỉ luật.
Câu 107: Trong thời gian chị A xin nghi việc để chăm sóc con nhỏ mười tháng tuổi bị ốm, giám đốc cơ quan nơi chị công tác là ông Q bất ngờ kí quyết định sa thải chị. Ông Q đã vi phạm quyền bình đẳng trong lao động ờ nội dung nào sau đây?
A. Thanh toán bào hiểm nhân thọ.
B. Nâng cao năng lực quàn lí.
c. Thay đổi quy trình tuyển dụng.
D. Giao kết hợp đồng lao động.
Câu 108: Trong ngày bầu cứ đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, vì bà K phải điều trị chấn thương cột sông tại bệnh viện nên nhân viên tổ bầu cử là anh A đã tự động viết phiếu bầu thay bà K theo ý cùa anh và bỏ phiếu bầu đó vào hòm phiếu. Anh A đã vi phạm nguyên tắc bầu cử nào sau đây?
A. Bò phiếu kín.
B. Đại diện.
c. Trung gian.
D. Được ủy quyền.
Câu 109: Anh A viết bài chia sẻ kinh nghiệm phòng, chống đuối nước cho người dân. Anh A đã thực hiện pháp luật theo hình thức nào sau đây?
A. Sử dụng pháp luật.
B. Áp dụng pháp luật.
c. Tuân thủ pháp luật.
D. Thi hành pháp luật.
Câu 110: Cán bộ xã X là ông M đã nhận 10 triệu đồng và làm già hồ sơ để giúp ông D được hưởng chế độ trợ cấp đặc biệt. Ông M đã vi phạm pháp luật nào sau đây?
A. Ki luật và dân sự.
B. Hình sự và dân sự.
C. Hình sự và ki luật.
D. Hành chính và dân sự.
Câu 111: Phát hiện ch] A nhân viên dưới quyền biết việc mình tham gia đường đây sàn xuất xăng trái phép, giám đôc một doanh nghiệp là anh D đã đưa 20 triệu đồng cho chị A và đề nghị chị giữ im lặng. Vi chị A từ chôi nên anh D dọa sẽ điêu chuyển chị sang bộ phận khác. Chị A có thê sử dụng quyên nào sau đây?
A. Truy tố.
B. Thẩm định.
c. Tố cáo.
D. Khiếu nại.
Cậu 112: Lãnh đạo thành phố X đã chi đạo lắp đặt hệ thống lọc nước biển theo công nghệ hiện đại nhàm cung câp nước sạch cho người dân. Lãnh đạo thành phố X đã tạo điều kiện để người dân hưởng quyền được phát triển ở nội dung nào sau đây?
A. Có mức sổng đầy đủ về vật chất.
B. Thay đổi đồng bộ kết cấu hạ tầng.
c. Sử dụng nguồn quỹ bào trợ xẫ hội
D. Chủ động xử lí công tác truyền thông.
Câu 113: Bà A là giám đốc, bà T là phó giám đốc, ông M và chị H là nhân viên, anh B là bảo vệ cùng làm việc tại công ty X. Trong một cuộc họp, ông M nêu ý kiến trái chiều nên đã bị bà A yêu cầu dừng phát biểu. Mặc dù vậy, ông M vẫn kiên quyết trinh bày quan điểm cùa mình. Thấy vậy, bà T ép ông M dừng lời và chỉ đạo anh B đuổi ông ra ngoài. Có mặt trong cuộc họp, chị H đã dùng điện thoại quay lại toàn bộ sự việc và chia sè với nhiều người. Những ai sau đầy đã vi phạm quyền tự do ngôn luận của công dân?
A. Bà A và chị H.
B. Bà T, bà A và anh B.
c. Bà T, chị H và anh B.
D. Bà A và bà T.
Câu 114: Ông B là giám đốc, chị s là trưởng phòng tài vụ, anh A là nhân viên cùng công tác tại sở X. Phát hiện ông B cùng chị s vi phạm quy định về kế toán gây thiệt hại cùa ngân sách nhà nước 5 tỉ đông, anh A đã làm đơn tố cáo nhưng lại bị lãnh đạo cơ quan chức năng là ông D vô tình làm lộ thông tin khiến ông B biết anh là người tố cáo. Vi vậy, ông B liên tục gây khó khăn cho anh A trong công việc. Bức xúc, anh A đẫ ném chất thải vào nhà riêng của ông B. Những ai sau đây đồng thời phải chịu trách nhiệm hình sự và kì luật?
A. Ông B, chị s và anh A.
B. Ông B và ông D.
c. Ông B, chị s và ông D.
D. Ông B và chị s.
Câu 115: Ông c là giám đốc, chị N là kế toán và anh s là nhân viên cùng công tác tại sở X. Lo sợ anh s biết việc mình sử dụng xe ô tô cùa cơ quan cho thuê để trục lợi, ông c chi đạo chị N tạo bàng chứng già vu khống anh s làm thất thoáttài sảncủa cơ quan rồi kí quyết định buộc thôi việc đối với anh. Phát hiện chị N đã vu khống mình nên anh s nhờ anh M viết bài công khai bímật đời tư của chị N trên mạng xã hội. Bức xúc, chị N đã tri hoãn việc thanh toán các khoản phụ cấp của anh s. Hành vi cùa những ai sau đây có thể vừa bị khiếu nại, vừa bị tố cáo?
A. Ông c và chị N.
B. Chị N, anh M và anh s.
c. Anh s và anh M.
D. Ông c, chị N và anh M.
Câu 116: Anh M và anh Qcùng nộp hồ sơ đăng kí kinh doanh. Biết hồ sơ cùa mình chưa đủ điều kiện theo quy định, anh M đãnhờ lãnh đạo cơ quan chức năng là ông c cần giúp đỡ. ông c đã chỉ đạonhân viên dưới quyền là chị s làm già một sổ giấy tờ để hoàn thiện hồ sơ rồi cấp phép kinh doanh cho anh M. Thay anh M được cấp phép kinh doanh trong khi hồ sơ cùa mình đủ điều kiện nhưng lại chưa được cấp phép, anh Q đã tung tin anh M chuyên bán hàng già. Nhừng ai sau đây vi phạm quyền bình đăng trong kinh doanh?
A. Ông c, chị s và anh Q.
B. Anh M, ông c và anh Q.
c. Anh M, ông c và chị s.
D. Anh M, ông c, chị s và anh Q.
Câu 117: Nghi ngờ chị s lấy trộm máy tính cùa mình nên anh c cùng anh A đã dùng hung khí đánh chị s bị đa chấn thương. Nhận được tin báo, trưởng công an phường là ông Q triệu tập anh A và anh c về trụ sở công an phường để lấy lời khai. Một ngày sau, bố anh A là ông V phát hiện con mình bị ông Q giam và bỏ đói đen ngất xìu tại trụ sờ công an phường nên đã yêu cầu ông Q phải thà anh A. Những ai sau đây không vi phạm pháp luật hình sự?
A. Ong V và ông Q.
B. Chị s, ông V và ông Q.
c. Anh c, anh A và ông Q.
D. Chị s và ông V.
Câu 118: Tại một điểm bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, sau khi được chị B viết hộ phiếu bâu theo ý mình, cự Q là người cao tuôi nhờ anh D bò giúp phiếu bâu đó vào hòm phiêu nhưng anh D lại nhờ chị H và được chị H đồng ý bỏ phiếu bầu của cụ Q thay mình. Tranh thủ cơ hội này, chị H đã tự ý sửa phiêu bầu của cụ Q theo ý mình rồi mới bỏ phiếu bầu đó vào hòm phiếu. Những ai sau đây vi phạm nguyên tắc bầu cử bỏ phiếu kín?
A. Cụ Q, chị H và anh D.
B. Chị B, cụ Q và anh D.
C. Chị B, cụ Q và chị H.
D. Chị B, anh D và chị H.
Câu 119: Nghi ngờ cháu A lấy trộm đồ chơi tại siêu thị X, nơi mình làm quản lí, nên ông M đã chi đạo nhân viên bảo vệ là anh D bắt giữ cháu. Sau một ngày tìm kiếm, bố cháu A là ông B phát hiện con bị bỏ đói tại nhà kho của siêu thị X nên đã đến tìm gặp và hành hung làm cho anh D bị đa chấn thương. Những ai sau đây vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân?
A. Ong M và ông B.
B. Anh D và ông B.
c. Ông M và anh D.
D. Ông M, anh D và ông B.
Câu 120: Tại cuộc họp tổ dân phố X, vì bà p tố cáo việc ông s nhập khẩu trái phép tôm càng đỏ nên ông s đà đánh bà p bị ngất xiu. Thấy vậy, chủ tọa là ông c đã tạm dừng cuộc họp và đềnghị anh B,là y tá đồng thời là người duy nhất cóxe ô tô, đưa bà p đi cấp cứu. Nhưng do có mâu thuẫn cá nhân từ trước, anh B đã từ chối đề nghị của ông c, buộc ông phải gọi xe cứu thương đưa bà p đến bệnh viện. Những ai sau đây đã sử dụng pháp luật?
A. Bà p và ông c.
B. Anh B, bà p và ông c.
c. Ông s, ông c và bà p.
D. Ông s và anh B.
 
Sửa lần cuối: