Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
#1
Giải bài tập vật lý sgk lớp 12 phần lượng tử ánh sáng:
Bài 30. Hiện tượng quang điện. Thuyết lượng tử ánh sáng
Bài 31. Hiện tượng quang điện trong
Bài 32. Hiện tượng quang - phát quang
Bài 33. Mẫu nguyên tử Bo
Bài 34. Sơ lược về laze