Toán 12 Giải bài tập sgk toán lớp 12 bài số 1 trang 68 Lôgarit

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
#1
Giải bài tập sgk toán lớp 12 bài số 1 trang 68 Lôgarit
Không sử dụng máy tính, hãy tính:

a) \(log_{2}\frac{1}{8}\);
b)\(log_{\frac{1}{4}}2\) ;
c) \(log_{3}\sqrt[4]{3}\);
d) \(log_{0,5}0,125\).

Lời giải bài tập chi tiết​

a) \(log_{2}\frac{1}{8}= log_{2}2^{-3}= -3log_{2}2= -3\).

b) \(log_{\frac{1}{4}}2= log_{2^{-2}}2 = -\frac{1}{2}log_2 2=-\frac{1}{2}\).
hoặc dùng công thức đổi cơ số : \(log_{\frac{1}{4}}2 = \frac{log_{2}2}{log_{2}\frac{1}{4}} = \frac{1}{log_{2}2^{-2}} = -\frac{1}{2}\).

c) \(log_{3}\sqrt[4]{3} = log_{3}3^{\frac{1}{4}} = \frac{1}{4}log_3 3= \frac{1}{4}\).

d) \(log_{0,5}0,125 = log_{0,5}0,5^{3} =3 log_{0,5} 0,5= 3\).
 

Bài mới