Giải bài tập sgk hóa học 11 chương 9 ANĐEHIT XETON và AXIT CACBOXYLIC

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
#1
CHƯƠNG 9: ANĐEHIT - XETON - AXIT CACBOXYLIC
Bài 44. Anđehit - xeton
 1. Giải bài 1 trang 203 SGK Hóa học 11 Anđehit và xeton
 2. Giải bài 2 trang 203 SGK Hóa học 11 Anđehit và xeton
 3. Giải bài 3 trang 203 SGK Hóa học 11 Anđehit và xeton
 4. Giải bài 4 trang 203 SGK Hóa học 11 Anđehit và xeton
 5. Giải bài 5 trang 203 SGK Hóa học 11 Anđehit và xeton
 6. Giải bài 6 trang 203 SGK Hóa học 11 Anđehit và xeton
 7. Giải bài 7 trang 203 SGK Hóa học 11 Anđehit và xeton
 8. Giải bài 8 trang 204 SGK Hóa học 11 Anđehit và xeton
 9. Giải bài 9 trang 204 SGK Hóa học 11 Anđehit và xeton
Bài 45. Axit cacboxylic
 1. Giải bài 1 trang 210 SGK Hóa học 11 Axit cacboxylic
 2. Giải bài 2 trang 210 SGK Hóa học 11 Axit cacboxylic
 3. Giải bài 3 trang 210 SGK Hóa học 11 Axit cacboxylic
 4. Giải bài 4 trang 210 SGK Hóa học 11 Axit cacboxylic
 5. Giải bài 5 trang 210 SGK Hóa học 11 Axit cacboxylic
 6. Giải bài 6 trang 210 SGK Hóa học 11 Axit cacboxylic
 7. Giải bài 7 trang 210 SGK Hóa học 11 Axit cacboxylic
Bài 46. Luyện tập: Anđehit - xeton - axit cacboxylic
 1. Giải bài 1 trang 212 SGK Hóa học 11 Luyện tập Anđehit xeton axit cacboxylic
 2. Giải bài 2 trang 212 SGK Hóa học 11 Luyện tập Anđehit xeton axit cacboxylic
 3. Giải bài 3 trang 212 SGK Hóa học 11 Luyện tập Anđehit xeton axit cacboxylic
 4. Giải bài 4 trang 213 SGK Hóa học 11 Luyện tập Anđehit xeton axit cacboxylic
 5. Giải bài 5 trang 213 SGK Hóa học 11 Luyện tập Anđehit xeton axit cacboxylic
 6. Giải bài 6 trang 213 SGK Hóa học 11 Luyện tập Anđehit xeton axit cacboxylic
 7. Giải bài 7 trang 213 SGK Hóa học 11 Luyện tập Anđehit xeton axit cacboxylic
 8. Giải bài 8 trang 213 SGK Hóa học 11 Luyện tập Anđehit xeton axit cacboxylic
 9. Giải bài 9 trang 213 SGK Hóa học 11 Luyện tập Anđehit xeton axit cacboxylic
 10. Giải bài 10 trang 213 SGK Hóa học 11 Luyện tập Anđehit xeton axit cacboxylic
Bài 47. Báo cáo thực hành: Tính chất của anđehit và axit cacboxylic
 
Sửa lần cuối:

Bình luận bằng Facebook