Giải bài tập sgk hóa học 10 chương Liên kết hóa học

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
#1
Giải bài tập sgk hóa học 10 chương Liên kết hóa học:
Bài 12. Liên kết ion - tinh thể ion
 1. Giải bài 6 trang 60 sgk hóa học 10 Liên kết ion và tinh thể ion
 2. Giải bài 5 trang 60 sgk hóa học 10 Liên kết ion và tinh thể ion
 3. Giải bài 4 trang 60 sgk hóa học 10 Liên kết ion và tinh thể ion
 4. Giải bài 3 trang 60 sgk hóa học 10 Liên kết ion và tinh thể ion
 5. Giải bài 2 trang 59 sgk hóa học 10 Liên kết ion và tinh thể ion
 6. Giải bài 1 trang 59 sgk hóa học 10 Liên kết ion và tinh thể ion
Bài 13. Liên kết cộng hóa trị
 1. Giải bài 7 trang 64 sgk hóa học 10 Liên kết cộng hóa trị
 2. Giải bài 6 trang 64 sgk hóa học 10 Liên kết cộng hóa trị
 3. Giải bài 5 trang 64 sgk hóa học 10 Liên kết cộng hóa trị
 4. Giải bài 4 trang 64 sgk hóa học 10 Liên kết cộng hóa trị
 5. Giải bài 3 trang 64 sgk hóa học 10 Liên kết cộng hóa trị
 6. Giải bài 2 trang 64 sgk hóa học 10 Liên kết cộng hóa trị
 7. Giải bài 1 trang 64 sgk hóa học 10 Liên kết cộng hóa trị
Bài 14. Tinh thể nguyên tử và tinh thể phân tử
 1. Giải bài 6 trang 71 sgk hóa học 10 Tinh thể nguyên tử và tinh thể phân tử
 2. Giải bài 5 trang 71 sgk hóa học 10 Tinh thể nguyên tử và tinh thể phân tử
 3. Giải bài 4 trang 71 sgk hóa học 10 Tinh thể nguyên tử và tinh thể phân tử
 4. Giải bài 3 trang 71 sgk hóa học 10 Tinh thể nguyên tử và tinh thể phân tử
 5. Giải bài 2 trang 70 sgk hóa học 10 Tinh thể nguyên tử và tinh thể phân tử
 6. Giải bài 1 trang 70 sgk hóa học 10 Tinh thể nguyên tử và tinh thể phân tử
Bài 15. Hóa trị và số oxi hóa
 1. Giải bài 7 trang 74 sgk hóa học 10 Hóa trị và số oxi hóa
 2. Giải bài 6 trang 74 sgk hóa học 10 Hóa trị và số oxi hóa
 3. Giải bài 5 trang 74 sgk hóa học 10 Hóa trị và số oxi hóa
 4. Giải bài 3 trang 74 sgk hóa học 10 Hóa trị và số oxi hóa
 5. Giải bài 2 trang 74 sgk hóa học 10 Hóa trị và số oxi hóa
 6. Giải bài 1 trang 74 sgk hóa học 10 Hóa trị và số oxi hóa
 7. Giải bài 4 trang 74 sgk hóa học 10 Hóa trị và số oxi hóa
Bài 16. Luyện tập: Liên kết hóa học
 1. Giải bài 5 trang 76 sgk hóa học 10 Luyện tập Liên kết hóa học
 2. Giải bài 9 trang 76 sgk hóa học 10 Luyện tập Liên kết hóa học
 3. Giải bài 8 trang 76 sgk hóa học 10 Luyện tập Liên kết hóa học
 4. Giải bài 7 trang 76 sgk hóa học 10 Luyện tập Liên kết hóa học
 5. Giải bài 6 trang 76 sgk hóa học 10 Luyện tập Liên kết hóa học
 6. Giải bài 4 trang 76 sgk hóa học 10 Luyện tập Liên kết hóa học
 7. Giải bài 3 trang 76 sgk hóa học 10 Luyện tập Liên kết hóa học
 8. Giải bài 2 trang 76 sgk hóa học 10 Luyện tập Liên kết hóa học
 9. Giải bài 1 trang 76 sgk hóa học 10 Luyện tập Liên kết hóa học
 
Sửa lần cuối:
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Bình luận bằng Facebook