Giải bài "quá trình tiêu hoá cơ học hoặc hoá học ở động vật đơn bào, động vật..." trang 90 SGK sinh học lớp 11 phần: Thực hành: Ôn tập chương 1

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
Giải bài "Điền dấu × vào các ô □ trong bảng 22 cho ý trả lời đúng về các quá trình tiêu hoá cơ học hoặc hoá học ở động vật đơn bào, động vật có túi tiêu hoá và động vật có ống tiêu hoá." trang 90 SGK sinh học lớp 11 phần: Thực hành: Ôn tập chương 1
Điền dấu × vào các ô □ trong bảng 22 cho ý trả lời đúng về các quá trình tiêu hoá cơ học hoặc hoá học ở động vật đơn bào, động vật có túi tiêu hoá và động vật có ống tiêu hoá.

Bảng 22. Các quá trình tiêu hóa


Quá trình tiêu hoá

Tiêu hoá ở động vật đơn bào

Tiêu hoá ở động vật có túi tiêu hoá

Tiêu hoá ở động vật có ống tiêu hoá

Tiêu hoá cơ họcTiêu hoá hoá họcHọc lớp hướng dẫn giải

Bảng 22. Các quá trình tiêu hóa

Quá trình tiêu hoá

Tiêu hoá ở động vật đơn bào

Tiêu hoá ở động vật có túi tiêu hoá

Tiêu hoá ở động vật có ống tiêu hoá

Tiêu hoá cơ học

x

Tiêu hoá hoá học


x

x

x