Giải bài " Cho biết hệ thống vận chuyển nhựa nguyên, nhựa luyện ở thực vật" trang 90 SGK sinh học lớp 11 phần: Thực hành: Ôn tập chương 1

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
Giải bài "Cho biết hệ thống vận chuyển nhựa nguyên, nhựa luyện ở thực vật và hệ thống vận chuyển máu ở động vật." trang 90 SGK sinh học lớp 11 phần: Thực hành: Ôn tập chương 1
- Cho biết hệ thống vận chuyển nhựa nguyên, nhựa luyện ở thực vật và hệ thống vận chuyển máu ở động vật.
- Cho biết động lực vận chuyển nhựa nguyên, nhựa luyện ở cơ thể thực vật và hệ thống vận chuyển máu ở cơ thể động vật
- Quan sát hình 22.3 và trả lời các câu hỏi sau:
+ Cá thể động vật trao đổi chất với môi trường sống như thế nào.
+ Mối liên quan về chức năng giữa các hệ cơ quan với nhau và giữa các hệ cơ quan với tế bào cơ thể (với chuyển hóa nội bào).
Ôn tập chương 1.jpg

Học lớp hướng dẫn giải
- Ở thực vật, hệ thống vận chuyển dòng mạch gỗ là mạch gỗ và hệ thống vận chuyể n dòng mạch rây là mạch rây. Ở động vật, hệ thống vận chuyển máu là tim và mạch máu (động mạch, mao mạch và tĩnh mạch).
- Ở thực vật, động lực vận chuyển dòng mạch gỗ là áp suất rễ, thoát hơi nước ở lá và lực liên kết giữa các phân tử nước với nhau và giữa các phân tử nước với mạch gỗ. Động lực vận chuyển dòng mạch rây là chênh lệch áp suất thẩm thấu giữa cơ quan cho (lá) và cơ quan nhận (rễ, hạt, quả...). Ở động vật có hệ tuần hoàn, động lực vận chuyển máu đi đến các cơ quan là sự co bóp của tim. Tim co bóp tạo ra áp lực đẩy máu đi trong vòng tuần hoàn.
- Động vật tiếp nhận chất dinh dưỡng (có trong thức ăn), O$_{2}$ và thải các chất sinh ra từ quá trình chuyển hoá (nước tiểu, mồ hôi, CO$_{2}$ ), nhiệt. Hệ tiêu hoá tiếp nhận chất dinh dưỡng từ bên ngoài cơ thể vào hệ tuần hoàn. Hệ hô hấp tiếp nhận O$_{2}$ chuyển vào hệ tuần hoàn. Hệ tuần hoàn vận chuyển chất dinh dưỡng và O$_{2}$ đến cung cấp cho tất cả các tế bào của cơ thể. Các chất dinh dưỡng và O$_{2}$ tham gia vào chuyển hoá nội bào tạo ra các chất bài tiết và CO$_{2}$ . Hệ tuần hoàn vận chuyển chất bài tiết đến hệ bài tiết để bài tiết ra ngoài và vận chuyển CO$_{2}$ đến phổi để thải ra ngoài.
Ôn tập chương 1.jpg