Giải bài 9 trang 61 SGK Hóa học 11 Luyện tập: Tính chất của Nitơ, photpho và các hợp chất của chúng

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
Giải bài 9 trang 61 SGK Hóa học 11 Luyện tập: Tính chất của Nitơ, photpho và các hợp chất của chúng:
Cần bón bao nhiêu kilogam phân đạm amoni nitrat chứa 97,5% NH$_{4}$NO$_{3}$ cho 10,0 hecta khoai tây, biết rằng 1,00 hecta khoai tây cần 60,0 kg nitơ.
Học Lớp hướng dẫn giải
giải bài tập sgk.jpg