Giải bài 9 trang 159 SGK vật lí 10: Quá trình đẳng nhiệt. Định luật Bôi-lơ - Ma-ri-ốt

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
#1
Giải bài 9 trang 159 SGK vật lí 10: Quá trình đẳng nhiệt. Định luật Bôi-lơ - Ma-ri-ốt
Một quả bóng có dung tích 2,5 lít. Người ta bơm không khí ở áp suất 10$^{5}$ Pa vào bóng. Mỗi lần bơm được 125 cm$^{3}$ không khí. Tính áp suất của không khí trong quả bóng sau 45 lần bơm. Coi quả bóng trước khi bơm không có không khí và trong khi bơm nhiệt độ của không khí không thay đổi.

Học lớp hướng dẫn giải
- Sau 45 lần bơm đã đưa vào bóng một lượng khí ở bên ngoài có thể tích là: V$_{1}$ = 45.125 = 5625 cm$^{3}$ và áp suất p$_{1}$ = 10$^{5}$ pa
- Khi nhốt hết lượng khí trên vào trong quả bóng, lượng khí này có thể tích (bằng thể tích của quả bóng): V$_{2}$ = 2,5 lít = 2500 cm$^{3}$ và áp suất P$_{2}$
- Do nhiệt độ không đổi, áp dụng công thức định luật Bôi-lơ-Ma-ri-ốt:
\({p_1}{V_1} = {p_2}{V_2} \Rightarrow {p_2} = {{{p_1}{V_1}} \over {{V_2}}} = {{{{10}^5}.5625} \over {2500}} = {2,25.10^5}\left( {Pa} \right)\)
 

Bình luận bằng Facebook