Giải bài 8 trang 61 SGK Hóa học 11 Luyện tập: Tính chất của Nitơ, photpho và các hợp chất của chúng

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
Giải bài 8 trang 61 SGK Hóa học 11 Luyện tập: Tính chất của Nitơ, photpho và các hợp chất của chúng:
Cho 6,00 g P$_{2}$O$_{5}$ vào 25,0 ml dung dịch H$_{3}$PO$_{4}$ 6,00% (D = 1,03 g/ml). Tính nồng độ phần trăm của H$_{3}$PO$_{4}$ trong dung dịch tạo thành.
Học Lớp hướng dẫn giải
giải bài tập sgk.jpg