Giải bài 8 trang 25 sgk vật lý 11 Công của lực điện

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
Giải bài 8 trang 25 sgk vật lý 11 Công của lực điện:
Cho một điện tích dương Q đặt tại điểm O. Đặt một điện tích âm q tại điểm M. Chứng minh rằng thế năng của q ở M có giá trị âm.
Học Lớp hướng dẫn giải
Ta có:
Thế năng là khả năng sinh công của điện trường: A=qEd=WM.
Nếu ta chọn mốc thế năng ở vô cực thì: WM=AM=q.VM
Do thế năng phụ thuộc vào điện tích q, nên tại M q<0 nên: WM=−q.VM<0.