Giải bài 8 trang 212 SGK vật lí 11: Kính hiển vi

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
Giải bài 8 trang 212 SGK vật lí 11: Kính hiển vi
Đề bài
Xét các tính chất kể sau của ảnh tạo bởi thấu kính:
(1) Thật; (2) Ảo;
(3) Cùng chiều với vật;
(4) Ngược chiều với vật; (5) Lớn hơn vật.
Hãy chọn đáp án đúng. Khi quan sát một vật nhỏ thì ảnh của vật tạo bởi kính hiển vi có các tính chất nào ?
A. (1) + (5). B. (2) + (3).
C. (1) + (3) + (5). D. (2) + (4) + (5).
Lời giải chi tiết
Đáp án D.
Khi quan sát một vật nhỏ thì ảnh của vật tạo bởi kính hiển vi có các tính chất: là ảnh ảo, ngược chiều với vật và lớn hơn vật.