Giải bài 8 trang 147 SGK Hóa học 11 luyện tập Ankin

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
Giải bài 8 trang 147 SGK Hóa học 11 luyện tập Ankin:
Ứng với công thức phân tử C$_{5}$H$_{8}$ có bao nhiêu ankin đồng phân của nhau ?
A. 3
B. 4
C.2
D.5

Học Lớp hướng dẫn giải
giải bài 7 trang 147 sgk hóa học.jpg

Đáp án A