Giải bài 7 trang 61 SGK Hóa học 11 Luyện tập: Tính chất của Nitơ, photpho và các hợp chất của chúng

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
Giải bài 7 trang 61 SGK Hóa học 11 Luyện tập: Tính chất của Nitơ, photpho và các hợp chất của chúng:
Khi cho 3,00 g hỗn hợp Cu và Al tác dụng với dung dịch HNO$_{3}$ đặc dư, đun nóng, sinh ra 4,48 lít khí duy nhất là NO$_{2}$ (đktc). Xác định phần trăm khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp.
Học Lớp hướng dẫn giải
giải bài tập sgk.jpg