Giải bài 7 trang 213 SGK Hóa học 11 Luyện tập Anđehit xeton axit cacboxylic

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
#1
Giải bài 7 trang 213 SGK Hóa học 11 Luyện tập Anđehit xeton axit cacboxylic:
Hợp chất X có công thức phân tử C$_{3}$H$_{6}$O tác dụng với một lượng dư AgNO$_{3}$ trong dung dịch NH$_{3}$. Công thức nào sau đây là công thức cấu tạo của X.
bai-7-trang-213-sgk-hoa-11-png.2493

Học Lớp hướng dẫn giải
X tác dụng được với AgNO$_{3}$ trong dung dịch NH$_{3 }$=> X là anđehit
CTCT của X có CTPT C$_{3}$H$_{6}$O là CH$_{3}$CH$_{2}$CH=O
Đáp án D
 

Bình luận bằng Facebook