Giải bài 7 trang 195 SGK Hóa học 11 Luyện tập Dẫn xuất halogen ancol và phenol

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
#1
Giải bài 7 trang 195 SGK Hóa học 11 Luyện tập Dẫn xuất halogen ancol và phenol:
Trong các chất sau, chất nào có nhiệt độ sôi cao nhất ?
A. phenol
B. etanol
C. đimetyl ete
D. metanol

Học Lớp hướng dẫn giải
Đáp án A
 

Bình luận bằng Facebook