Giải bài 7 trang 147 SGK Hóa học 11 luyện tập Ankin

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
Giải bài 7 trang 147 SGK Hóa học 11 luyện tập Ankin:
Đốt cháy hoàn toàn 2,24 lít hiđrocacbon X thu được 6,72 lít C0$_{2}$ (các thể tích khí đo ở đktc). X tác dụng với dung dịch AgN0$_{3}$ trong NH$_{3}$ sinh ra kết tủa Y. Công thức cấu tạo của X là
A. CH$_{3}$-CH = CH$_{2}$
B. CH ≡ CH
C. CH$_{3}$-C ≡ CH
D. CH$_{2}$=CH-CH=CH

Học Lớp hướng dẫn giải
giải bài 7 trang 147 sgk hóa học.jpg

Đáp án C