Giải bài 7 trang 119 sgk hóa học 10 Luyện tập Nhóm halogen

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
Giải bài 7 trang 119 sgk hóa học 10 Luyện tập Nhóm halogen::
Tính khối lượng HCl bị oxi hóa bởi MnO$_{2}$ biết rằng khí Cl$_{2}$ sinh ra trong phản ứng đó có thể đẩy được 12,7 g I$_{2}$ từ dung dịch NaI.
Học Lớp hướng dẫn giải
Phương trình hóa học của phản ứng:
Cl$_{2}$ + 2NaI → 2NaCl + I$_{2}$
PT: 71g--------------254 g
ĐB: x g--------------12,7g
=> x = 3,55g
4HCl + MnO$_{2}$ → MnCl$_{2}$ + Cl$_{2}$ + 2H$_{2}$O
4.36,5--------------71g
y g--------------3,55 g
=> y = 7,3g
Vậy khối lượng HCl cần dùng là 7,3 g.