Giải bài 6 trang 30 sgk hóa học 10 Luyện tập cấu tạo vỏ nguyên tử

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
Giải bài 6 trang 30 sgk hóa học 10 Luyện tập cấu tạo vỏ nguyên tử:
Cấu hình electron của nguyên tử photpho là 1s$^{2}$2s$^{2}$2p$^{6}$3s$^{2}$3p$^{3}$. Hỏi :
a) Nguyên tử photpho có bao nhiêu electron ?
b) Số hiệu nguyên tử của photpho là bao nhiêu ?
c) Lớp electron nào có mức năng tượng cao nhất ?
d) Có bao nhiêu lớp electron, mỗi lớp có bao nhiêu electron ?
e) Photpho là nguyên tố kim loại hay phi kim ? Vì sao ?
Học Lớp hướng dẫn giải
a) Nguyên tử photpho có 15e.
b) Số hiệu nguyên tử của photpho là 15.
c) Lớp thứ 3 có mức năng lượng cao nhất.
d) Photpho là phi kim vì có 5e ở lớp ngoài cùng.