Giải bài 6 trang 22 sgk hóa học 10 Cấu tạo vỏ nguyên tử

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
#1
Giải bài 6 trang 22 sgk hóa học 10 Cấu tạo vỏ nguyên tử:
Nguyên tử agon có kí hiệu là \( _{18}^{40}\textrm{Ar}\).
a) Hãy xác định số proton, số nơtron và số electron của nguyên tử.
b) Hãy xác định sự phân bố electron trên các lớp electron.

Học Lớp hướng dẫn giải
a) Z = 18 suy ra trong hạt nhân Ar:
Số p = số e = 18
Số n = A - số p = 40 - 18 = 22
b) Sự phân bố electron trên các lớp electron: 1s$^{2}$ 2s$^{2}$ 2p$^{6}$ 3s$^{2}$ 3p$^{6}$.
 

Bình luận bằng Facebook