Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
#1
Giải bài 6 trang 205 SGK vật lý lớp 12 phần Hóa học và vấn đề môi trường:
Một loại than đá có chứa 2% lưu huỳnh dùng cho một nhà máy nhiệt điện. Nếu nhà máy đốt hết 100 tấn than trong một ngày đêm thì khối lượng SO2 do nhà máy xả vào khí quyển một năm là:
A. 1420 tấn.
B. !250 tấn.
C. 1530 tấn.
D. 1460 tấn.
Lời giải bài tập sgk
S + O2 -> SO2
Khối lượng lưu huỳnh trong 100 tấn than đá là: 100.2/100= 2 (tấn).
Khối lượng SO2 tạo thành trong 1 ngày đêm là: 64.(2/32)= 4 (tấn)
Khối lượng SO2 xả vào khí quyển trong 1 năm là: 4.365 = 1460 (tấn)
Đáp án D
 

Bình luận bằng Facebook