Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
#1
Giải bài 6 trang 186 SGK vật lý lớp 12 phần Hóa học và vấn để phát triển kinh tế:
Một số mắt xích của phân tử một loại để chế tạo "kính khó vỡ" dùng cho máy bay ô tô, thấu kính như sau:
Giải bài 3 trang 82 SGK Hóa học.png

Hãy viết công thức của mỗi mắt xích và công thức tổng quát của loại polime này?
Lời giải bài tập sgk
Giải bài 3 trang 82 SGK Hóa học (1).png
 

Bài mới