Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
Giải bài 6 trang 143 sgk hóa học 10 Axit sunfuric và Muối sunfat:
Có 100 ml dung dịch H$_{2}$SO$_{4}$ 98%, khối lượng riêng là 1,84 g/cm$^{3}$. Người ta muốn pha chế loãng thể tích H$_{2}$SO$_{4}$ trên thành dung dịch H$_{2}$SO$_{4}$ 20%.
a) Tính thể tích nước cần dùng để pha loãng.
b) Khi pha loãng phải tiến hành như thế nào ?
Học Lớp hướng dẫn giải
Thể tích nước cần dùng để pha loãng.
Khối lượng của 100ml dung dịch axit 98%
100.1,84 g/ml = 184g.
Khối lượng H$_{2}$SO$_{4}$ nguyên chất trong 100ml dung dịch trên là :
\(\frac{184.98}{100}=180,32\) (gam).
Khối lượng dung dịch axit 20% có chứa 180,32g H$_{2}$SO$_{4}$ nguyên chất là:
\(\frac{180,32.100}{20}=901,6\) (gam).
Khối lượng nước cần bổ sung vào 100 ml dung dịch H$_{2}$SO$_{4}$ 98% để có được dung dịch 20% là :
901,6 – 184g = 717,6 gam
Vì D của nước là 1g/ml nên thể tích nước cần bổ sung là 717,6 ml.

b) Cách tiến hành khi pha loãng dung dịch axit sunfuric đặc:
Khi pha loãng lấy 717,7 ml H$_{2}$O vào ống đong hình trụ có thể tích khoảng 2 lít. Sau đó cho từ từ 100 ml H$_{2}$SO$_{4 }$98% dọc theo chiếc đũa thủy tinh vào lượng nước trên, sau khi đổ vài giọt nên dùng đũa thủy tinh khuấy nhẹ đều. Không được đổ nước vào axit 98%, axit sẽ bắn vào da, mắt... và gây bỏng rất nặng.