Giải bài 5 trang 89 sgk hóa học 10 Luyện tập Phản ứng oxi hoá khử

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
#1
Giải bài 5 trang 89 sgk hóa học 10 Luyện tập Phản ứng oxi hoá - khử:
Hãy xác định số oxi hoá của các nguyên tố :
a) Nitơ trong NO, NO$_{2}$, N$_{2}$O$_{5}$, HNO$_{3}$, HNO$_{2}$, NH$_{3}$, NH$_{4}$Cl.
b) Clo trong HCl, HClO, HClO$_{2}$, HClO$_{3}$, HClO$_{4}$, CaOCl$_{2}$-
c) Mangan trong MnO$_{2}$, KMnO$_{4}$, K$_{2}$MnO$_{4}$$_{;}$ MnSO$_{4}$.
d) Crom trong K$_{2}$Cr$_{2}$O$_{7}$, Cr$_{2}$(SO$_{4}$)$_{3}$, Cr$_{2}$O$_{3}$.
e) Lưu huỳnh trong H$_{2}$S, SO$_{2}$, H$_{2}$SO$_{3}$, H$_{2}$SO$_{4}$, FeS, FeS$_{2}$.
Học Lớp hướng dẫn giải
Đặt x là số oxi hoá của nguyên tố ni tơ trong các hợp chất trên ta có
Trong NO: x + (-2) = 0 => x = +2
Trong NO$_{2:}$ x + 2(-2) = 0 => x = +4
Trong N$_{2}$O$_{5}$ : 2x + 5(-2) = 0 => x = +5
Trong HNO$_{3}$ : (+1) + x + 3(-2) = 0 => x = +5
Trong HNƠ$_{2 :}$ (+1) + x + 2(-2) = 0 => x = +3
Trong NH$_{3}$ : x + 3(+l) = 0 => x = -3
Trong NH$_{4}$Cl: X + 4(+l) + (-1) = 0 => x = -3.
Cũng giải tương tự như trên ta có:
giai-bai-5-trang-89-sgk-hoa-hoc-jpg.2521