Giải bài 5 trang 76 sgk hóa học 10 Luyện tập Liên kết hóa học

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
#1
Một nguyên tử có cấu hình electron 1s$^{2}$2s$^{2}$2p$^{3}$
a) Xác định vị trí của nguyên tố đó trong bảng tuần hoàn, suy ra công thức phân tử của hợp chất khí với hidro
b) Viết công thức electron và công thức cấu tạo của phân tử đó.
Học Lớp hướng dẫn giải
a)
- Tổng số electron là = 2+ 2+ 3 = 7 => số thứ tự của nguyên tố là 7.
- Có 2 lớp electron => nguyên tố ở chu kì 2.
- Nguyên tố p có 5 electron ở lớp ngoài cùng nên thuộc nhóm VA. Đó là nitơ. Công thức phân tử hợp chất với hidro là NH$_{3}$
b) Công thức electron và công thức cấu tạo của phân tử NH$_{3}$
giai-bai-5-hoa-hoc-11-jpg.2517
 

Bình luận bằng Facebook