Giải bài 5 trang 30 SGK sinh học lớp 12 phần: Đột biến số lượng nhiễm sắc thể

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
#1
Giải bài 5 trang 30 SGK sinh học lớp 12 phần: Đột biến số lượng nhiễm sắc thể
Hãy chọn phương án trả lời đúng.
Sự không phân li của một cặp NST tương đồng ở tế bào sinh dưỡng sẽ làm xuất hiện điều gì? Câu trả lời đúng là:
A. Tất cả các tế bào cùa cơ thể đểu mang đột biến.
B. Chỉ cơ quan sinh dục mang tế bào đột biến.
C. Tất cả các tế bào sinh dưỡng đểu mang đột biến, còn tế bào sinh dục thì không.
D. Trong cơ thể sẽ có hai dòng tế bào: dòng bình thường và dòng mang đột biến

Học lớp hướng dẫn giải
Các tế bào có 1 cặp NST không phân ly trong nguyên phân sẽ tạo ra 2 dòng tế bào con có bộ NST 2n+1 và 2n-1 đây là 2 dòng tế bào đột biến
Các tế bào khác nguyên phân bình thường tạo các tế bào con 2n
như vậy trong cơ thể sẽ có 2 dòng tế bào :dòng bình thường và dòng mang đột biến
Chọn D