Giải bài 5 trang 28 sgk hóa học 10 Cấu hình electron nguyên tử

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
Giải bài 5 trang 28 sgk hóa học 10 Cấu hình electron nguyên tử:
Có bao nhiêu electron ở lớp ngoài cùng trong nguyên tử của các nguyên tố có số hiệu nguyên tử lần lượt bằng 3, 6, 9, 18 ?
Học Lớp hướng dẫn giải
Số electron lớp ngoài cùng trong nguyên tử của các nguyên tố có số hiệu nguyên tử bằng 3, 6, 9, 18 lần lượt là 1, 4, 7, 8. Do các nguyên tử có cấu hình electron như sau :
Z = 3 : 1s$^{2}$ 2s$^{1}$ ;
Z = 6 : 1s$^{2}$ 2s$^{2}$ 2p$^{2}$ ;
Z = 9 : 1s$^{2}$ 2s$^{2}$ 2p$^{5}$ ;
Z = 18 : 1s$^{2}$ 2s$^{2}$ 2p$^{6}$ 3s$^{2}$ 3p$^{6}$.