Giải bài 5 trang 208 SGK vật lí 11: Kính lúp

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
Giải bài 5 trang 208 SGK vật lí 11: Kính lúp
Đề bài
Tiếp tục bài 4.
Cách thực hiện nào sau đây vẫn cho phép tiếp tục ngắm chừng ở vô cực ?
A. Dời vật.
B. Dời thấu kính.
C. Dời mắt.
D. Không cách nào.
Lời giải chi tiết
Đáp án C.
Dời mắt vì khi ngắm chừng ở vô cực thay đổi vị trí của mắt, ảnh vẫn hiện ở vô cực.