Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
Giải bài 5 trang 196 SGK vật lý lớp 12 phần Hóa học và vấn đề xã hội:
Trong danh mục tiêu chuẩn vệ sinh đối với lương thực, thực phẩm. Bộ Y tế quy định có 5 chất ngọt nhân tạo được dùng trong chế biến lương thực, thực phẩm, nhưng có quy định liều lượng sử dụng an toàn. Thí dụ chất Acesulfam K, liều lượng có thể chấp nhận được là 0 – 15 mg/kg trọng lượng cơ thể một ngày. Như vậy, một người nặng 60kg, trong một ngày có thể dùng lượng chất đó tối đa là:
A. 12 mg.
C. 10 mg.
B. 1500 mg.
D. 900 mg.
Lời giải bài tập sgk
Lượng chất Acesulfam K tối đa một người nặng 60kg có thể dùng trong một ngày là:
15.60=900 mg.
Đáp án D