Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
#1
Giải bài 5 trang 186 SGK vật lý lớp 12 phần Hóa học và vấn để phát triển kinh tế:
Theo tính toán, năm 2000 cả nước tiêu thụ lượng nhiên liệu tương đương 1, 5 triệu tấn dầu và thải vào môi trường khoảng 113 700 tấn khí CO2 . Trong 1 ngày lượng nhiên liệu tiêu thụ tương đương với khối lượng dầu và lượng thải CO2 vào môi trường là:
A. 0,003 triệu tấn dầu, 200 tấn CO2.
B. 0,004 triệu tấn dầu, 311 tấn CO2.
C. 0,005 triệu tấn dầu, 415 tấn CO2.
D. 0,012 triệu tấn dầu, 532 tấn CO2.
Lời giải bài tập sgk
Năm 2000 có 366 ngày.
Vậy trong một ngày, lượng nhiên liệu tiêu thụ tương đương với khối lượng dầu và lượng khí CO2 thải vào môi trường là:
1,5/366=0,004 tấn dầu
113700/366=311 tấn CO2
Đáp án B
 

Bình luận bằng Facebook