Giải bài 5 trang 148 SGK sinh học lớp 12 phần: Sự phát sinh loài người

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
#1
Giải bài 5 trang 148 SGK sinh học lớp 12 phần: Sự phát sinh loài người
Những đặc điểm thích nghi nào đã giúp con người có được khả năng tiến hoá văn hoá?

Học lớp hướng dẫn giải
Đặc điểm thích nghi mà tiến hoá sinh học đem lại cho con người đầu tiên là dáng đi thẳng đứng, sau đó là bộ não phát triển. Chính bộ não phát triển đã đem lại cho con người khả năng tiến hoá văn hoá.
 

Bình luận bằng Facebook