Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
Giải bài 5 trang 147 sgk hóa học 10 Luyện tập oxi và lưu huỳnh::
Có 3 bình, mỗi bình đựng một chất khí là H$_{2}$S, SO$_{2}$, O$_{2}$. Hãy trình bày phương pháp hóa học phân biệt chất khí đựng trong mỗi bình.
Học Lớp hướng dẫn giải
- Dùng tàn đóm còn nóng đỏ:
+ Tàn đóm bùng cháy => O$_{2}$
+ Tàn đóm tắt => H$_{2}$S, SO$_{2}$
- Sục 2 khí còn lại vào dung dịch Ba(OH)$_{2}$ dư:
+ Xuất hiện kết tủa trắng => SO$_{2}$
+ Không hiện tượng => H$_{2}$S