Giải bài 4 trang 78 SGK sinh học lớp 12 phần: Chọn giống vật nuôi và cây trồng dựa trên nguồn biến dị tổ hợp

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
#1
Giải bài 4 trang 78 SGK sinh học lớp 12 phần: Chọn giống vật nuôi và cây trồng dựa trên nguồn biến dị tổ hợp
Tại sao ưu thế lai lại thường cao nhất ở F$_{1}$ và giảm dần ở đời sau?

Học lớp hướng dẫn giải
Vì ở đời sau, các alen lặn có thể tổ hợp với nhau thành đồng hợp lặn tạo điều kiện cho alen lặn có hại biểu hiện ra kiểu hình, ở đời sau tần số kiểu gen dị hợp giảm, đồng hợp tăng.
 

Bình luận bằng Facebook