Giải bài 4 trang 76 sgk hóa học 10 Luyện tập Liên kết hóa học

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
#1
Giải bài 4 trang 76 sgk hóa học 10 Luyện tập Liên kết hóa học
a) Dựa vào giá trị độ âm điện ( F: 3,98 ; O: 3,44 ; Cl: 3,16 ; N: 3,04) hãy xét xem tính phi kim thay đổi như thế nào của dãy nguyên tố sau: F, O, N, Cl.
b) Viết công thức cấu tạo của các phân tử sau đây: N$_{2}$, CH$_{4}$, H$_{2}$O, NH$_{3}$
Xét xem phân tử nào có liên kết không phân cực, liên kết phân cực mạnh nhất.
Học Lớp hướng dẫn giải
F O Cl N
Độ âm điện: 3,98 3,44 3,16 3,14
Nhận xét: độ âm điện giảm dần, tính phi kim giảm dần ( vì độ âm điện đặc trưng cho khả năng hút em electron về phía nguyên tử đó)
b)
giai-bai-5-trang-76-sgk-hoa-hoc-10-jpg.2515

N$_{2}$ CH$_{4}$ H$_{2}$O NH$_{3}$
Hiệu độ âm điện: 0 0,35 1,24 0,84
Phân tử N$_{2}$, CH$_{4}$ có liên kết cộng hóa trị không phân cực.
Phân tử H$_{2}$O có liên kết cộng hóa trị phân cực mạnh nhất trong dãy.
 
Sửa lần cuối:

Bình luận bằng Facebook