Giải bài 4 trang 74 sgk hóa học 10 Hóa trị và số oxi hóa

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
#1
Giải bài 4 trang 74 sgk hóa học 10 Hóa trị và số oxi hóa
Hãy xác định cộng hóa trị của các nguyên tố trong các hợp chất sau đây: H2O, CH4, HCl, NH3.
Lời giải chi tiết
Xác định cộng hóa trị của các nguyên tố trong các hợp chất sau đây:
 

H2O​

CH4

HCl​

NH3

Cộng hóa trị

H có cộng hóa trị là 1
O có cộng hóa trị là 2

C có cộng hóa trị là 4
H có cộng hóa trị là 1

H và Cl đều có cộng hóa trị là 1

N có cộng hóa trị là 3
H có cộng hóa trị là 1

 
Sửa lần cuối:

Bình luận bằng Facebook