Giải bài 4 trang 71 sgk hóa học 10 Tinh thể nguyên tử và tinh thể phân tử

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
#1
Giải bài 4 trang 71 sgk hóa học 10 Tinh thể nguyên tử và tinh thể phân tử:
a) Hãy đưa ra một số thí dụ chất có mạng tinh thể nguyên tử, chất có mạng tinh thể phân tử.
b) So sánh nhiệt độ nóng chảy của hai loại tinh thể nói trên. Giải thích?
Học Lớp hướng dẫn giải
a) Chất có mạng tinh thể nguyên tử: ví dụ : kim cương
Chất có mạng tinh thể phân tử: ví dụ: nước đá, iot, phân tử O$_{2}$, N$_{2}$
b)
Nhiệt độ nóng chảy của tinh thể nguyên tử lớn hơn so với tinh thể phân tử.
Vì lực liên kết cộng hóa trị trong tinh thể nguyên tử rất lớn nên tinh thể nguyên tử rất bền, khó nóng chảy, bay hơi còn trong tinh thể phân tử, các phân tử hút nhau bằng lực tương tác yếu giữa các phân tử nên dễ nóng chảy, bay hơi.
 

Bình luận bằng Facebook