Giải bài 4 trang 61 SGK Hóa học 11 Luyện tập: Tính chất của Nitơ, photpho và các hợp chất của chúng

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
#1
Giải bài 4 trang 61 SGK Hóa học 11 Luyện tập: Tính chất của Nitơ, photpho và các hợp chất của chúng:
Từ hiđro, clo, nitơ và các hoá chất cần thiết, hãy viết các phương trình hoá học (có ghi rõ điều kiện phản ứng) điều chế phân đạm amoni clorua.
Học Lớp hướng dẫn giải
H$_{2 }$+ Cl$_{2}$ \(\xrightarrow{{a/s}}\) 2HCl
N$_{2}$ + 3H$_{2}$ \(\xrightarrow{{{t^o},xt,p}}\) 2NH$_{3}$
HCl + NH$_{3}$ → NH$_{4}$Cl
 

Bình luận bằng Facebook