Giải bài 4 trang 22 sgk hóa học 10 Cấu tạo vỏ nguyên tử

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
#1
Giải bài 4 trang 22 sgk hóa học 10 Cấu tạo vỏ nguyên tử:
Các electron của nguyên tử nguyên tố X được phân bố trên 3 lớp, lớp thứ ba có 6 electron. Số đơn vị điện tích hạt nhân nguyên tử của nguyên tố X là
A. 6.
B. 8.
C.14.
D. 16.
Chọn đáp số đúng.

Học Lớp hướng dẫn giải
Cấu hình e của nguyên tử nguyên tố X là: 1s$^{2}$ 2s$^{2}$ 2p$^{6}$ 3s$^{2}$ 3p$^{4}$
Số đơn vị điện tích hạt nhân = số e = 2+2+6+2+4 = 16
Đáp án D
 

Bình luận bằng Facebook