Giải bài 4 trang 213 SGK Hóa học 11 Luyện tập Anđehit xeton axit cacboxylic

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
#1
Giải bài 4 trang 213 SGK Hóa học 11 Luyện tập Anđehit xeton axit cacboxylic:
Cho 1 gam axit axetic vào ống nghiệm thứ nhất và 1 gam axit fomic vào ống nghiệm thứ hai, sau đó cho vào cả hai ống nghiệm trên một lượng dư bột CaCO$_{3}$. Đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thì thể tích khí CO$_{2}$ thu được (đo ở dùng điều kiện) thoát ra.
A. Từ hai ống nghiệm là bằng nhau.
B. Từ ống nghiệm thứ nhất nhiều hơn ống nghiệm thứ hai
C. Từ ống nghiệm thứ hai nhiều hơn ống nghiệm thứ nhất.
D. Từ mỗi ống nghiệm đều lớn hơn 2,24 lít (đktc).

Học Lớp hướng dẫn giải
Số mol CH$_{3}$COOH < Số mol HCOOH=> từ ống nghiệm thứ 2 thu được nhiều khí CO$_{2 }$hơn
CH$_{3}$COOH + CaCO$_{3}$ → (CH$_{3}$COO)$_{2}$Ca + CO$_{2}$ + H$_{2}$O
\(\frac{1}{{60}}\) → \(\frac{1}{{60}}\) (mol)
HCOOH + CaCO$_{3}$ → (HCOO)$_{2}$Ca + CO$_{2}$ + H$_{2}$O
\(\frac{1}{{46}}\) → \(\frac{1}{{46}}\) (mol)
 

Bình luận bằng Facebook