Giải bài 4 trang 208 SGK vật lí 11: Kính lúp

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
Giải bài 4 trang 208 SGK vật lí 11: Kính lúp
Đề bài
Yếu tố nào kể sau không ảnh hưởng đến giá trị của số bội giác ?
A. Kích thước của vật.
B. Đặc điểm của vật.
C. Đặc điểm của kính lúp.
D. Không có (các yếu tố A, B, C đều ảnh hưởng).
Lời giải chi tiết
Đáp án A.
Công thức xác định số bôi giác của kính lúp khi ngắm chừng ở vô cực: \({G_\infty } = {{O{C_c}} \over f} = { Đ\over f}\) => kích thước của vật là yếu tố không ảnh hưởng đến giá trị của số bội giác.