Giải bài 4 trang 203 SGK sinh học lớp 12 phần: Dòng năng lượng trong hệ sinh thái và hiệu suất sinh thái

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
#1
Giải bài 4 trang 203 SGK sinh học lớp 12 phần: Dòng năng lượng trong hệ sinh thái và hiệu suất sinh thái
Hãy mô tả lại dòng năng lượng trong hệ sinh thái, minh hoạ trong hình 45.4.
dong-nang-luong-trong-he-sinh-thai-va-hieu-suat-sinh-thai-png.3493

Học lớp hướng dẫn giải
Dòng năng lượng trong hệ sinh thái, minh hoạ trong hình 45.4 SGK:

- Sinh vật sản xuất (một phần năng lượng tiêu hao qua hố hấp, rụng lá cây). Động vật ăn cỏ (một phần năng lượng tiêu hao qua hô hấp của động vật, bài tiết, thải qua phân,-..)- Động vật ăn thịt bậc I (một phần năng lượng tiêu hao qua hô hấp của động vật, bài tiết, thải qua phân,...). Động vật ăn thịt bậc 2 (một phần năng lượng tiêu hao qua hô hấp cùa động vật, bài tiết, thải qua phân,...).

- ở tất cả các bâc dinh dưỡng, các sản phẩm hữu cơ như xác sinh vật chết, lá cây rụng và phân,— được sinh vật phân giải thành các chất vô cơ.
 

Bình luận bằng Facebook