Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
Giải bài 4 trang 145 SGK Hóa học 11 Ankin:
Cho các chất sau: metan, etilen, but-2-in và axetilen. Kết luận nào sau đây là đúng?
A. Cả 4 chất đều có khả năng làm mất màu dung dịch brom
B. Có 2 chất tạo kết tủa với dung dịch bạc nitrat trong amoniac
C. Có ba chất có khả năng làm mất màu dung dịch Brom
D. Không có chất nào làm nhạt màu dung dịch kali pemangalat

Học Lớp hướng dẫn giải
A. Sai vì metan không làm mất màu dd nước brom
B. Sai vì chỉ có axetilen tạo được kết tủa với dd AgNO$_{3}$ trong NH$_{3}$
C. Đúng. 3 chất đó là etilen, but-2-in và axetilen
D. Sai, có 3 chất làm nhạt màu dd kali pemangalat là etilen, but-2-in và axetilen
Đáp án C
 
Sửa lần cuối: