Giải bài 3 trang 74 sgk hóa học 10 Hóa trị và số oxi hóa

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
#1
Giải bài 3 trang 74 sgk hóa học 10 Hóa trị và số oxi hóa
Hãy cho biết điện hóa trị của các nguyên tử trong các hợp chất sau đây: CsCl, Na$_{2}$O, BaO, BaCl$_{2}$ , Al$_{2}$O$_{3.}$
Học Lớp hướng dẫn giải
Điện hóa trị của các nguyên tử trong:
CsCl: Cs = 1$^{+}$ ; Cl = 1$^{-}$
Na$_{2}$O: Na = 1$^{+}$ ; O = 2$^{- }$;
BaO: Ba = 2$^{+}$ ; O = 2$^{-}$
BaCl$_{2}$ : Ba = 2$^{+ }$ ; Cl = 1$^{-}$
Al$_{2}$O$_{3 }$: Al = 3$^{+}$ ; O = 2$^{-}$
 
Sửa lần cuối:

Bình luận bằng Facebook