Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
#1
Giải bài 3 trang 186 SGK vật lý lớp 12 phần Hóa học và vấn để phát triển kinh tế:
Cho biết thí dụ về một số ngành sản xuất vật liệu quan trọng?
Lời giải bài tập sgk
Vật liệu có nguồn gốc vô cơ: ngành sản suất hóa học vô cơ tạo ra nhiều vật liệu sử dụng cho công nghiệp và đời sống:
- Luyện kim đen ,luyện kim màu
- Công nghiệp siliccat sản suất ra gạch, xi măng,..
- Công nghiệp hóa chất, sản suất ra các hóa chất cơ bản HCl,H2SO4, . làm nghành sản suất phân bón , thuốc trừ sâu.
Vật liệu có nguồn gốc hữu cơ: Vật liệu hữu cơ được sản suất bằng con đường hóa học.
VD: Sơn tổng hợp , nhựa PVC,..
Vật liệu mới:
- Vật liệu nano
- Vật liệu quang điện có độ siêu dẫn ở nhiệt độ cao dùng trong sinh học , y tế,...
- Vật liệu compozit có tính bền,...
 

Bình luận bằng Facebook