Giải bài 3 trang 154 SGK sinh học lớp 11 phần: Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của động vật

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
Giải bài 3 trang 154 SGK sinh học lớp 11 phần: Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của động vật
Tại sao vào những ngày mùa đông cần cho gia súc non ăn nhiều hơn để chúng có thể sinh trưởng và phát triển bình thường ?

Học lớp hướng dẫn giải
Vì gia súc là động vật hằng nhiệt, mùa đông trời lạnh, thân nhiệt của gia súc cao hơn nhiều so với nhiệt độ của môi trường nên cơ thể gia súc mất rất nhiều nhiệt vào môi trường. Để bù lại lượng nhiệt đã mất và duy trì thân nhiệt ổn định, cơ chế chống lạnh được tăng cường, quá trình chuyển hoá ở tế bào tăng lên, các chất bị ôxi hoá nhiều hơn vì vậy gia súc non cần được ăn nhiều hơn hình thường để bù lại các chất đã bị ôxi hoá. Bảo đảm chúng có thể sinh trưởng và phát triển hình thường trong những ngày mùa đông lạnh giá.