Giải bài 2 trang 89 sgk hóa học 10 Luyện tập Phản ứng oxi hoá khử

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
#1
Giải bài 2 trang 89 sgk hóa học 10 Luyện tập Phản ứng oxi hoá - khử:
Loại phản ứng nào sau đây luôn luôn là phản ứng oxi hoá - khử ?
A. Phản ứng hoá hợp
B. Phản ứng phân hủy
c. Phản ứng thế trong hoá vô cơ
D. Phản ứng trao đổi.
Học Lớp hướng dẫn giải
Đáp án C