Giải bài 2 trang 74 sgk hóa học 10 Hóa trị và số oxi hóa

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
#1
Giải bài 2 trang 74 sgk hóa học 10 Hóa trị và số oxi hóa
Số oxi hóa của Mn, Fe trong Fe$^{3+}$ , S trong SO$_{3}$ , P trong PO$_{4}$$^{3-}$lần lượt là:
A. 0, +3, +6, +5
B. 0, +3, +5, +6
C. +3, +5, 0, +6
D. +5, +6, +3, 0.
Học Lớp hướng dẫn giải
Đáp án A
 
Sửa lần cuối:

Bình luận bằng Facebook