Giải bài 2 trang 212 SGK vật lí 11: Kính hiển vi

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
Giải bài 2 trang 212 SGK vật lí 11: Kính hiển vi
Đề bài
Nêu đặc điểm tiêu cự của vật kính và thị kính của kính hiển vi.
Lời giải chi tiết
Vật kính có tiêu cự rất nhỏ (mm).
Thị kính L2 là một kính lúp có tiêu cự khoảng vài cm.